Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η ασφάλεια και η προστασία των προσώπων και των αγαθών που βρίσκονται εντός των χώρων του εμπορικού κέντρου “Veso Mare”, στην  Ακτή Δυμαίων 17 στην Πάτρα.

Στο εμπορικό κέντρο βρίσκεται εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης CCTV. Το σύστημα αποτελείται από: α) 44 τεμ. Κάμερες / τροφοδοτικά, β) 3 τεμ. καταγραφικά χωρητικότητας 500 GB, γ) Οθόνες (Monitor) παρακολούθησης. Η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης χειρίζεται το ανωτέρω σύστημα.

 

Οι χώροι εγκατάστασης και εμβέλειας των καμερών αποτελούνται από τον ιδιωτικό εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης (Parking) και  τους κοινόχρηστους υπόγειους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους του κέντρου.

To χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων είναι μία (1) εβδομάδα

 

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, πλην δημοσίων αρχών κατόπιν εντολής αυτών.